კომპანია “Kishrey”-ის სტუმრები ბათუმში
კომპანია “Kishrey”-ის სტუმრები ბათუმში

4 მაისიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით კომპანია “Kishrey”-ის სტუმრებს ბათუმში ტრანსპორტირებას ავტობუსებით უზრუნველყოფს მეტრო ჯორჯია. ჩვენი ავტობუსების მეშვეობით სტუმრებმა მოინახულეს ბათუმი, ბოტანიკური ბაღი, მახუნცეთი და ქუთაისი.