დაგვიკავშირდით
დაგვიკავშირდით

ჩვენი ოფისები

თუ გაქვთ სურვილი ჩვენი ოპერატორებისგან მიიღოთ ინფორმაცია, გადაამოწმოთ მარშრუტები, განრიგი ან ფასები, შეიძინოთ ბილეთები ან შეგვხვდეთ პირისპირ, მაშინ შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ოფისებში, რომლებიც განთავსებულია საქართველოს 9 სხვადასხვა ქალაქში.ბარგის დაკარგვის შემთხვევა

თუ ფიქრობთ, რომ დაგრჩათ რაიმე ნივთი ან დაკარგეთ ბარგი ჩვენს ავტობუსში, მაშინ მოგვმართეთ ნომერზე 0 422 24 22 44. თუ ვიპოვეთ თქვენი დაკარგული ნივთი, მაშინ მისი დაბურნება მოხდება ავტოსადგურიდან.პრეტენზიის დაფიქსირება

ჩვენი მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, მგზავრს უფლება გაქვთ მოგვმართოთ წერილობითი პრეტენზიით. ამისათვის, უნდა შეავსოთ ეს პრეტენზიის ფორმა.


პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გეცნობებათ წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.მომხმარებლის უკუკავშირი

თუ, გაქვთ სურვილი მოგვაწოდოთ უკუკავშირი მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, მაშინ გთოხვთ, შეავსოთ უკუკავშირის ფორმა.